top of page

Workshops

Hoeden ~ Verhalen ~ Culturen ~ Creativiteit ~ Mobiele tentoonstelling

  • De Kalpak

Beschrijving van de dienst

Aan de hand van een collectie van 150 hoofddeksels meegebracht uit de 4 windstreken maken de kinderen kennis met de eeuwenoude culturele en artistieke rijkdom van volkeren. De Kalpak-collectie neemt de kinderen mee naar vele verborgen hoeken op de vijf continenten. Door de eeuwen heen droegen mensen hoofddeksels om verschillende redenen. Aan elke hoed uit de collectie is een verhaal verbonden, dat kinderen een genuanceerd beeld geeft over andere culturen: huisvesting, rituelen, feesten, taal, spelen. De kinderen maken kennis met ceremonies om belangrijke momenten in een mensenleven aan te geven: geboorte, huwelijk, leiderschap, overlijden e.a. De hoed kan hier worden gezien als bewustwording van diversiteit. De hoofdtooien kunnen vervaardigd zijn uit textiel of organische materialen en versierd met pluimen, schelpjes, kraaltjes of kostbare kleinoden. Doelstellingen: Kinderen prikkelen om de kennis van de wereld te vergroten aan de hand van hoofdtooien. Kinderen stimuleren in het ontwikkelen van een nieuwsgierige houding tegenover het denken van anderen. Kinderen motiveren tot creatief denken en handelen. Kinderen communiceren over de wereldgeschiedenis. Kinderen bewust maken van de grote diversiteit van volkeren wereldwijd. Kinderen inspireren door de schoonheid van hoofdtooien. Kinderen maken kennis met de natuurlijke materialen die wereldwijd gebruikt worden bij het vervaardigen van hoeden. Een programma kan drie uur duren of tijdens de vakantie zes uur. Voorstelling van een 30-tal hoeden uit de verschillende werelddelen. Kinderen analyseren vorm, materialen, kleuren. De gebruikte materialen worden binnen de context van iedere hoofdtooi verklaard. Kinderen beluisteren verhalen en bekijken films over volkeren, waarin hoeden een betekenisvolle rol spelen. Kalash - Pakistan Dogon - Mali Kuba - Congo Turkmenen - Kirgizië Afghanen - Afghanistan e.a. De rituelen, huisvesting en natuurlijke omgeving worden opgelijst. Kinderen creëren een hoed geïnspireerd door hoofdtooien en materialen uit de Kalpak-collectie. Een 'making of' wordt tenslotte door elk kind gepresenteerd. Een mobiele installatie met een 30-tal hoeden is beschikbaar, zodat de workshops op school kunnen doorgaan. Tijdens de vakantie vindt het project plaats in 'De Kalpak' te Buizingen. Men kan inschrijven door te mailen naar: hilde.lemey@gmail.com


Aankomende sessies


Contactgegevens

hilde.lemey@gmail.com


bottom of page