top of page
Zoeken

De antropologische dimensie


Hoed uit de 'Golden Triangle'

Aan de hand van een collectie hoofddeksels afkomstig uit de vier windstreken maken we kennis met de eeuwenoude culturele en artistieke rijkdom van de meest uiteenlopende volkeren. De Kalpak - collectie neemt jullie mee naar vele verborgen hoeken op verschillende continenten. Door de eeuwen heen droegen mensen hoofddeksels om verschillende redenen. De betekenis en het belang ervan was in alle culturen heel verscheiden, ook de vormen waren divers: hoeden, petten mutsen, diademen, sluiers, kronen, bandana’s … Een hoofddeksel maakt meestal deel uit van een heel tenue, maar het is daarvan wel het meest dominerende en typerende deel. Het bedekt of beschermt het hoofd, het zegt iets over de persoon, over de groep waartoe zij/hij behoort of over de functie die zij/hij bekleedt.

Ingewijden en volwassenen, jagers en krijgers, religieuze hoogwaardigheidsbekleders, genezers, heersers, ongetrouwde meisjes, getrouwde vrouwen dragen allen hun eigen, kenmerkende hoofddeksels.


Voorheen werden voorwerpen geclassificeerd naar de gezamenlijke kenmerken waarmee volkeren zich identificeren, zoals stamverwantschap, nationaliteit, religie, taal, cultuur. Maar volkeren zijn vatbaar voor cultuuruitwisseling, beïnvloeden elkaar en evolueren - tenzij ze volledig afgesloten blijven van de rest van de wereld. Uitgebreide studie richt zich vandaag op pre-koloniale handelsroutes en brengt vroege culturele uitwisselingen en beïnvloeding aan het licht. Door de eeuwen heen zijn de handels-en pelgrimsroutes steeds verder verbeterd, waardoor het gemakkelijker werd om materialen en vervaardigde producten over de wereld te verspreiden. Zo was al lang voor de komst van de kolonisator het gebruik van kauri schelpen afkomstig van de Oost-Afrikaanse kust en ook van Venetiaanse kraaltjes wijd verspreid over Centraal Afrika.


De hoofdtooien worden niet alleen gedragen om esthetische redenen maar de verschillende planten en dieren bezitten verschillende fysieke kenmerken en zijn daarom bij uitstek geschikt om allegorische en metaforische betekenissen over te brengen, waardoor hoofdtooien tevens filosofische en morele boodschappen overbrengen. Dikwijls zijn de hoofdtooien een echte afspiegeling van hun culturele omgeving.76 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

De Kalash

Comments


bottom of page